Le canyon des Tsingy rouges d'Antsiranana (Diego Suarez), Madagascar

Le canyon des Tsingy rouges d’Antsiranana (Diego Suarez), Madagascar